Literature
Authors(s) Alexandrowicz, S. W. and Krach, W.
Year 1963
Title Dolny Torton w Przeciszowie kole Oswiecimia (Le Tortonien inférieur à Przeciszów pres d'Oswiecim). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Annales de la Société Géologique de Pologne) 33(4): 493-515, 4 figs.