Literature
Authors(s) Bennett, J. A.
Year 1809
Title Verhandeling ter beantwoording der vraag waarbij verlangt wordt: een natuurlijke historie en natuurkundige beschrijving der walvissen. Nat. Verhand. Kon. Maatsch. Wetensch. Haarlem 5(1): 1-216.