Literature
Authors(s) Bergh, R.
Year 1868
Title Anatomische bidrag til Kundskab om Aeolidierne. Kong. Dansk. Vidensk. Selsk Skrift. 7: 139-316.