Literature
Authors(s) Bloklander, A. and Lucas, J. A. W.
Year 1952
Title Wat de herfststormen in 1950 brachten. Het Zeepaard 12 (5): 68-72.