Literature
Authors(s) Breemen, P. J. van
Year 1907
Title Voorkomen van Clione limacina nabij den mond van de Humber, Febr. 1906. Tijdschr. Nederl. Dier. Ver. (2)10: xxiv.