Literature
Authors(s) Brøgger, W. C.
Year 1901
Title Om de senglaciale og postglaciale nivöforandringer i Kristianiafeltet (Molluskfaunan). Norges geol. Undersøgelse 31: i-xi, 1-731, 69 figs, 19 pls.