Literature
Authors(s) Harder, P.
Year 1913
Title De oligocaena Lag in Jaernbanegennemskaeringen ved Aarhus Station. Danmarks Geologiske Undersøgelse (2)20: 1-140, 6 tabs, 4 figs, 9 pls.