Literature
Authors(s) Iorgulescu, T.
Year 1953
Title Contributiuni la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de Est (Prahova si Buzau). Anuarul Comitetului Geologic 26: 1-222.