Literature
Authors(s) Jurkiewicz, H. and Karnkowski, P.
Year 1961
Title Poziom spirialisowy w Tortonie Przedgórza Karpat. Przegl. Geol. (