Literature
Authors(s) Krach, W. and Nowak, W.
Year 1957
Title Le Miocene des environs d'Andrychów. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 25 (1955): 9-54, 5 figs, 1 pl.