Literature
Authors(s) Krach, W., Kurinski, T. and Luczkowska, E.
Year 1970
Title Nowe podstawy do stratygrafii Miocenu Polski poludniowej. Przeglad Geologiczny 18(1): 6-9, 1 tab.