Literature
Authors(s) Krach, W.
Year 1956b
Title Uwagi w sprawie podzialu Miocenu Polski. Przegl. Geol. 3: 104-110, 4 tabs.