Literature
Authors(s) Krach, W.
Year 1973
Title Miocene from bore-holes of the Skoczów region (in Polish with English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 43(4): 519-533, 3 figs.