Literature
Authors(s) Krach, W.
Year 1985
Title The Eocene mollusc fauna from Koniusza near Przemysl (Polish eastern Carpathians) (Polish with English summary). Polskiego Towarzystwa Geologicznego Rocznik 55(1-2): 139-190, 1 tab., 3 figs, 12 pls.