Literature
Authors(s) Mörch, O. A. L.
Year 1851
Title Fortegnelse over første afdeling af en conchyliesamling tilhörende justitsraad Grove, som ved offentlig auction bortsaelges den 11te Juni