Literature
Authors(s) Mörch, O. A. L.
Year 1857c
Title Fortegnelse over Prof. R. of D., C. F. L. Hencks efterladte conchyliesamling. Kjøbenhavn (Graebes Bogtrykker): 1-30.