Literature
Authors(s) Niedzwiedzki, J.
Year 1883
Title S tosunka geologiczne formacyi solosnéj Wieliczki i. Bochni Kosmos (L'vóv) 8: 387-401, fig. 5.