Literature
Authors(s) Porta, J. de, Civis, J. and Gonzàlez Donoso, J. M.
Year 1985
Title Aportaciones a la paleontologia del Mioceno de Tarragona. Bio y chronoestratigrafia de la seccion de Casas Virgili (La Riera). Estudios geol. 41: 77-83, 2 figs, 2 pls.