Literature
Authors(s) Rasmussen, L. B.
Year 1958
Title Det marine Ungtertiaer ved Saed. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 14: 1-28, 4 figs, 2 pls.