Literature
Authors(s) Raven, J. G. M.
Year 1977
Title Post-glaciale sedimentatie in het Long Forties gebied, noordelijke Noordzee, met enige opmerkingen over de invertebratenfauna. Meded. Werkgr. Tertiair. Kwart. Geol. 14(1): 3-20, 2 tabs, 2 figs, 3 pls.