Literature
Authors(s) Ravn, J. P. J.
Year 1907
Title Molluskfaunaen i Jyllands Tertiaeraflejringer, en palaeontologiskstratigrafisk. Undersøgelse K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skr. (7)3(2): 217-384, 1 fig., 1 map, 8 pls.