Creseis chierchiae

Creseis chierchiae (Boas, 1886a)

Overview

This is a shelled pelagic snail, up to 0.2 cm long, with a transparent, uncoiled shell (Creseis chierchiae 4). The cross-section is round. The surface has clear transverse rings. The shell is short and narrow, tube-shaped and not curved. The visceral mass is seen through the shell. It is a clumsy swimmer, that feeds on phytoplankton and protozoa. It lives in the warmer waters of all oceans in the upper water layers (Creseis chierchiae 1, Creseis chierchiae 3).

Taxonomic Description

Shell straight, but clearly becoming broader towards the aperture. Aperture oval without a beak. Shell usually transversely striated, the striae becoming more prominent towards the aperture. The shell aperture is round. (Creseis chierchiae 1). The embryonic shell, with anteriorly convex and posteriorly concave sides, has a blunt anterior end. A clear incision separates the embryonic and adult shell. A wing protrusion is present.
Shell length 1.4-1.6 (exceptionally 2.7) mm, width 0.2 mm, embryonic shell 0.4-0.5 mm long.

Juveniles

The juvenile of Creseis chierchiae 2 is almost similar to that of Creseis bulgia. The slender tip is blunt, protoconch I is conical ending in a clear incisions between adult and embryonic shell.

Reproduction

The species is a protandric hermaphrodite.

Ecology

The species is phytophagous and epipelagic.

Distribution

This species occurs in warm and temperate waters of all oceans including the Mediterranean and Red Sea, see the Creseis chierchiae map.

Geological Record

This species was known from the Late Quaternary of the Red Sea, and the Pleistocene of the Mediterranean. It is probably also know from the Miocene of Australia.

Types

Cleodora chierchiae Boas, 1886: 62, 202. pl. 3, fig. 39 ter (Creseis chierchiae type).
Syntypes: ZMUC.
Type locality: Gulf of Panama, June 1884, 10°N 120°W.

Original description

Tab. 3, Fig. 39 ter (Skallen), Tab. 4, Fig. 43 bis-ter (Embryollalskallen). Skallen næsten ret, hos nogle Exemplarer dog med en svag, men kjendelig Bøjning (Spidsen opefter), konisk, 3-4 Gange saa lang som bred; et Længdesnit giver to Linier, som bagtil konvergerer stærkere end fortil. Den forreste Del af Skallen med fine Tværfurer - Folder af Skalvæggen -, som udviskes hen imod Embryonalskallen. Denne ligner ganske Cleodora virgula's: den har to Indsnøringer, - af hvilke den forreste maaske er lidt tydeligere end hos virgula -, og er bagtil afrundet. Det største Exemplar 2 1/2 mm langt. Skallen er yderst tynd og skrøbelig, taaler ikke Indtørring. - Foden med Vingerne som hos virgula-acicula: bageste Fodparti smalt, en lille tentakelagtig Flig paa Forranden af Vingerne.
Af denne diminutive Art er et stort Antal Exemplarer laget af Ltn. Chierchia paa Reden ved Panama Jan. 84, samt et enkelt Exemplar paa 137° ØL. 10°NBr. Jeg har tilladt mig at opkalde Arten efter den utrættelige og fortrinlige Samler, hvem den skyldes.
I Henseende til Skallens Skulptur ligner denne Art den følgende, C1. striata, medens iøvrigt Vingernes og det bageste Fodpartis Forhold, saa vel som Embryonalskallen, viser, at dens nærmeste Siægtninge er virgula-acicula. Muligvis kunde den Formodning opstaa, at den foreliggende Form kun repræsenterer unge Exemplarer af striata; at dette dog ikke kan være Tilfældet, erkjendes navnlig let af Vingernes Forhold; thi jeg har allerede hos meget smaa Exemplarer af striata fundet, at Vingerne forholdt sig ligesom hos den voxne (se ogsaa Fol, 1. c.), medens Vingerne hos nærværende Art forholder sig ganske anderledes.
Cleodora virgula-acicula samt Chierchiæ staar Limaciniderne nærmere end Tilfeldet er med nogen af de andre Hyalæider. Dette er navnlig slaaende udtalt i Vingerlles og det bageste Fodpartis Forhold (den tentakellignende Vingelap etc.); fremdeles i Radula-Tænderne, i Nyrens og Hjærtets Lejringsforhold (se foran p. 28) etc.; det kan maaske ogsaa her fortjene at nævnes, at den yngste Del af Skallen er afrundet for Enden, hvilhet ligeledes er Tilfældet med den tilsvarende Del hos Limacinerne.

%LABEL% (%SOURCE%)