fertilisation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

melting of a haploid male gamete (sperm) and a female gamete (egg) into a diploid zygote or fertilised egg.

Alternative form for fertilisation : fertilised.