Cliopsis krohni grandis

Cliopsis krohni Troschel, 1854 morpha grandis Boas, 1886a

Overview

This is a large naked pelagic snail, up to 4 cm long, with a completely transparent body and the visceral organs are seen through the body wall. The body is oval shaped, balloon-like and the posterior gill is well developed. It is carnivorous and lives in all oceans in the upper water layers.

Taxonomic Description

Body broad with a flat posterior pole. A broad circular posterior gill is present with four broad but short, fringed crests (Cliopsis k. grandis). The integument is not as transparent, as in the other morphs, but the same arrangement of chromatophores is found. Head parts are relatively small. Lateral lobes of the foot are long and not broad, projecting over the body. The median foot tubercle is split into two longitudinal halves. Proboscis long, evaginable to a length twice that of the body. Radula formula 5-1-5. Hook sacs shallow, each with about 60 hooks.
Body length up to 40 mm.

Juveniles

A special description is not available.

Reproduction

This form is a protandric hermaphrodite.

Ecology

This form is a carnivore.

Distribution

See for information under Cliopsis k. krohni.

Types

Cliopsis grandis Boas, 1886: 170, pl. 7, figs. 108-109.
Lectotype: ZMUC (alcohol collection). Paralectotypes: ZMUC, 3 spec. (alcohol collection)
Type locality: 3°30'N 107°E, 2°4'N 106°5'E. Coll.: Andrea.

Original description

Der forelaa 1 Exemplar fra 2° 4' NBr. 106° 50' ØL. (30 mm langt) samt 3 fra 3° 30' N Br. 10l° ØL. (omtr. 20mm), alle tagne af Kapt. Andréa 1869. (Cliopsis k. grandis type)
Denne Art er nær beslægtet med foregaaende. Den adskiller sig ved følgende Punkter. Gjællen er langt kraftigere. De membranøse opstaaende Kanter, som danner den, er tykkere; den frie Rand af dem er lige (ikke foldet) men den øvrige Del foldet som en Pibekrave (hertil intet Spor hos foregaaende). - De to læbeagtige Dele af Foden og navnlig Vorten mellem dem slærkere udviklet end hos Cl. Krohnii. - Radula havde hos et Exemplar paa 19-mm Formlen 5.1.5 (smlgn. foreg.); de laterale Spidser paa Midttanden kløvede. - Snabelrøret havde hos samme Individ en Længde af 50mm; Partiet nærmest Mundaabningen kun lidet bredere end den øvrige Del.
Jeg nærer ikke nogen Tvivl om, at nærværende Form er forskjellig fra Cliopsis Krohnii; - hvorvel det ganske vist havde været ønskeligt, om jeg havde kunnet undersøge Radula og Snabel hos nogle flere exemplarer af begge Arter. Sagen syntes mig dog ikke vigtig nok, til at jeg vilde ofre flere Exemplarer af det sparsomme Materiale paa en saadan Undersøgelse.

%LABEL% (%SOURCE%)